Kontrast

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE

28
październik
28 październik, 2020 | Kraków

Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” na 28-29 październik 2020 roku oraz jej organizację w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Zoom. Program konferencji prześlemy do Państwa w połowie października br. Jednocześnie informujemy, że zgłoszone do udziału w […]

Instytut Zarządzania

KIERUNKI STUDIÓW

W języku polskim

DEGREE COURSES

in English

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

KIERUNKI STUDIÓW

W języku polskim