Prezentacje specjalności na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Wykaz Uruchamianych Przedmiotów Do Wyboru, Seminariów I Proseminariów Na Semestr Letni 2022 2023

Drodzy Studenci Instytutu Zarządzania !

 1) obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Innowacje w biznesie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie projektami;

2) obecnego 1 i 3 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

W dniach 28.11.2022 r. – 5.12.2022 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2022/2023. Zapisy będą realizowane w terminach:

1) zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5[1]:

– 28.11.2022 r. (od godz. 8.00) – 29.11.2022 r. (do godz. 23.59);

– informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 24.11. 2022 r. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail; 

– Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;

2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

– 2.12.2022 r. (od godz. 8.00) – 5.12. 2022 r. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

————————————————————————–

[1] Zapisy na seminaria licencjackie/ inżynierskie, proseminaria dokonują Studenci obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Inżynieria organizacji i zarządzania, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

Zapisy na seminaria magisterskie dokonują Studenci obecnego 1 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunku Zarządzanie międzynarodowe.

Kierunek Specjalności
Inżynieria organizacji i zarządzania I stopień Audyt wewnętrzny i Controlling zarządczy Zarządzanie rozwojem biznesu
Zarządzanie I stopień Kooperacja w biznesie Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu Zarządzanie firmą Zarządzanie small businessem

 

Harmonogram prezentacji specjalności

 

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

1. Zarządzanie – 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 16 listopada br. (środa),

godzina 19:30

1. Inżynieria organizacja i zarządzania – 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 21 listopada br. (poniedziałek), godzina 18:30

 

Kierunek studiówOpiekun kierunku
Innowacje w biznesieDr Renata Winkler
Inżynieria organizacji i zarządzaniaDr inż. Gracjana Noga
Logistyka międzynarodowaDr Dorota Dziedzic
Marketing i komunikacja rynkowaDr Magdalena Dołhasz
Modern Business ManagementDr inż. Konrad Kolegowicz
Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskieDr inż. Gracjana Noga
Turystyka i rekreacjaDr Dominik Ziarkowski
ZarządzanieDr Angelika Wodecka-Hyjek
Zarządzanie międzynarodoweDr Agnieszka Żak
Zarządzanie zasobami ludzkimiDr Małgorzata Machaczka
Zarządzanie projektamimgr Małgorzata Zakrzewska

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Zarządzania:

KierunekKatedra/Opiekun praktyk
Innowacje w biznesieKatedra Zachowań Organizacyjnych – dr Paweł Łukasik
Inżynieria organizacji i zarządzania

Katedra Analiz Strategicznych – dr Edyta Bielińska-Dusza – specjalność: Audyt wewnętrzny i controlling  zarządczy;

dr Sebastian Kubala – specjalność: Zarządzanie rozwojem biznesu

Logistyka międzynarodowaKatedra Zarządzania Międzynarodowego – dr Marta Uznańska
Marketing i komunikacja rynkowaKatedra Marketingu – dr Tomasz Smoleń
Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych – dr Jolanta Mirek
Turystyka i rekreacjaKatedra Turystyki –  dr Michał Rudnicki
Zarządzanie

Katedra Procesu Zarządzania – dr Tomasz Małkus

Katedra Organizacji i Zarządzania – dr inż. Maciej Walczak

Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych – dr Iryna Manczak

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim – mgr Małgorzata Wesołowska (studia stacjonarne)

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy – mgr Marek Konczyński (studia niestacjonarne)

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Zarządzania:

KierunekKatedra/Opiekun praktyk
Applied InformaticsKatedra Informatyki – prof. UEK dr hab. Paweł Wołoszyn
Informatyka stosowanaKatedra Informatyki – prof. UEK dr hab. Paweł Wołoszyn
Innowacje w biznesieKatedra Zachowań Organizacyjnych – dr Paweł Łukasik
Inżynieria organizacji i zarządzania

Katedra Analiz Strategicznych – dr Edyta Bielińska-Dusza – specjalność: Audyt wewnętrzny i controlling  zarządczy;

mgr Sebastian Kubala – specjalność: Zarządzanie rozwojem biznesu

Logistyka międzynarodowaKatedra Zarządzania Międzynarodowego – mgr Marta Uznańska
Marketing i komunikacja rynkowaKatedra Marketingu – dr Tomasz Smoleń
Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych – dr Jolanta Mirek
Rachunkowość i controlling

Katedra Rachunkowości –

dr Joanna Toborek-Mazur oraz dr Halina Stańdo-Górowska – specjalność: Rachunkowość

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw –

dr Katarzyna Żmija (studia stacjonarne), dr Beata Kulisa (studia niestacjonarne) – specjalność: Controlling

Turystyka i rekreacjaKatedra Turystyki –  dr Michał Rudnicki
Zarządzanie

Katedra Procesu Zarządzania – dr Tomasz Małkus

Katedra Organizacji i Zarządzania – dr inż. Maciej Walczak

Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych – dr Iryna Manczak

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim – mgr Małgorzata Wesołowska (studia stacjonarne)

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy – mgr Marek Konczyński (studia niestacjonarne)