Ułatwienia dostępu

Instytut Zarządzania

Katedra Zachowań Organizacyjnych

Katedra Zachowań Organizacyjnych

KIEROWNIK

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon "Ustronie", pok. 516
mgr inż. Justyna Pustelak

Pracownicy

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK

dr Paweł Łukasik 

dr Marek Makowiec

dr Anna Pietruszka-Ortyl

dr Renata Winkler

mgr Riccardo Valente

mgr Aleksandra Witoszek-Kubicka 

mgr Magdalena Prorok